Lưu trữ thẻ: Độ phủ mực

Độ phủ mực 5% là gì?

Độ phủ mực 5% là gì?

Bạn có để ý dòng “độ phủ 5%” ở phần thông số kỹ thuật của máy in? Bạn có biết thông số này có nghĩa là gì đối với máy in không? Thuật ngữ “Độ phủ 5%” là gì? Độ phủ 5% là thước đo do tổ chức tiêu chuẩn quốc tế – The International […]