Vi xử lý Intel Pentium G5400

SKU: CPU027000003

Hết hàng