Vi xử lý Intel Pentium G4560

SKU: CPU027000036

Hết hàng