Vi xử lý Intel Pentium G4500

SKU: CPU027000005

Hết hàng