Vi xử lý Intel Core i5-7400

SKU: CPU027000038

Hết hàng