Vi xử lý AMD Ryzen Threadripper 2990WX

SKU: CPU028000013

Hết hàng