Vi xử lý AMD Ryzen Threadripper 2970WX

SKU: CPU028000014

Hết hàng