Vi xử lý AMD Ryzen Threadripper 2950X

SKU: CPU028000015

Hết hàng