Vi xử lý AMD Ryzen Threadripper 1920X

SKU: CPU028000012

Hết hàng