Vi xử lý AMD Ryzen R5 1600

SKU: CPU028000016

Hết hàng