Vi xử lý AMD Ryzen 7 2700X

SKU: CPU028000008

Hết hàng