Vi xử lý AMD Ryzen 7 2700

SKU: CPU028000009

Hết hàng