Vi xử lý AMD Ryzen 5 2600X

SKU: CPU028000011

Hết hàng