Vi xử lý AMD Ryzen 5 2600

SKU: CPU028000010

Hết hàng