Vi xử lý AMD Ryzen 5 2400G

SKU: CPU028000006

Hết hàng