Vi xử lý AMD Ryzen 3 2200G

SKU: CPU028000007

Hết hàng