Nguồn máy tính HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug halogen (865414-B21)

SKU: PSU001000001

Hết hàng