Nguồn máy tính AcBel 350W

SKU: PSU056000002

Hết hàng