Website đang được nâng cấp và cải thiện - Hotline 0888.220.330

Vật tư mực và giấy in Brother

Danh sách máy in và mực in Brother

Bảng tra cứu máy in, mực in và trống từ nào của Brother:

Máy inMực chính hãngMực thay thếTrống từ
Brother HL-L2321DBrother TN-2385Brother DR-2385
Brother HL-L2361DNBrother TN-2385Brother DR-2385
Brother HL-L2366DWBrother TN-2385Brother DR-2385
Brother MFC-L2701DBrother TN-2385Brother DR-2385
Brother MFC-L2701DWBrother TN-2385Brother DR-2385
Brother DCP-L2520DBrother TN-2385Brother DR-2385
Brother HL-L8250CDNBrother TN-351BK ; Brother TN-351C ; Brother TN-351M ; Brother TN-351YBrother DR-351CL
Brother HL-L8350CDWBrother TN-351BK ; Brother TN-351C ; Brother TN-351M ; Brother TN-351YBrother DR-351CL
Brother HL-L3230CDNBrother TN-263BK ; Brother TN-263C ; Brother TN-263M ; Brother TN-263YBrother DR-263CL
Brother MFC-L8850CDWBrother TN-351BK ; Brother TN-351C ; Brother TN-351M ; Brother TN-351YBrother DR-351CL
Brother HL-L5100DNBrother TN-3428 ; Brother TN-3448 ; Brother TN-3478Brother DR-3455
Brother HL-L6200DWBrother TN-3428 ; Brother TN-3448 ; Brother TN-3478Brother DR-3455
Brother HL-L6400DWBrother TN-3428 ; Brother TN-3448 ; Brother TN-3478 ; Brother TN-3498Brother DR-3455
Brother MFC-L5700DNBrother TN-3428 ; Brother TN-3448 ; Brother TN-3478Brother DR-3455
Brother MFC-L8690CDWBrother TN-451BK ; Brother TN-451C ; Brother TN-451M ; Brother TN-451Y ; Brother TN-456BK ; Brother TN-456C ; Brother TN-456M ; Brother TN-456Y ; Brother TN-459BK ; Brother TN-459C ; Brother TN-459M ; Brother TN-459Y
Brother DR-451CL
Brother MFC-L6900DWBrother TN-3428 ; Brother TN-3448 ; Brother TN-3478 ; Brother TN-3498
Brother DR-3455
Brother MFC-L5900DWBrother TN-3428 ; Brother TN-3448 ; Brother TN-3478
Brother DR-3455