Cùng điểm lại những công cụ hữu ích đã bị khai tử trong năm 2018

Cùng điểm lại những công cụ hữu ích đã bị khai tử trong năm 2018

Không có gì là mãi mãi, và các sản phẩm công nghệ cũng không nằm ngoài quy luật này. Một khi chúng ta tìm ra những giải pháp tốt và hiệu quả hơn thì việc những công nghệ ban đầu bị khai tử là điều chắc chắn. Tuy là đã...Xem tiếp