Những điều chưa kể về quá trình sụp đổ rồi trở lại mạnh mẽ của Nokia

Những điều chưa kể về quá trình sụp đổ rồi trở lại mạnh mẽ của Nokia

Nokia đã từ vị thế một trong những người dẫn đầu rơi xuống đáy vực sâu ra sao và họ đã trở lại như thế nào? Dưới đây là một số chi tiết thú vị về cuộc hành trình đầy cam go của Nokia được trang Ars Technica ghi nhận...Xem tiếp