“Không ngừng chia sẽ” Đối với các thành viên trong công ty, chúng tôi luôn cố gắng vun đắp cho các thành viên, nhằm mang lại cuộc sống sung túc về tinh thần và vật chất.

NĂNG LỰC & KINH NGHIỆM

  • Được thành lập vào tháng 07 năm 2011, Công ty chúng tôi đã xây dựng và phát triển đều đặn qua từng năm.
  • Nhân sự trong công ty gần 20 nhân sự, trong đó:
    • Điều hành: 3 người
    • Bán hàng: 10 người
    • Kỹ thuật: 5 người
    • Kế toán & Hành chính: 2 người